TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.456.078
Truy câp hiện tại 385
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ V (2010-2015)
Ngày cập nhật 27/08/2010

Danh sách và bảng phân công nhiệm cụ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ V (2010 - 2015)

 

1. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại của Đảng bộ.

2. Đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, văn phòng Đảng ủy, điều hành hoạt động thường xuyên của Cơ quan Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, các Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy và tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp 2.

4. Đồng chí Võ Văn Phúc - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy: Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy, tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Đảng và các cơ quan Nội chính.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Yến - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Trực tiếp phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng ủy và tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Văn hóa - Xã hội.

6. Đồng chí Cao Ngọc Dũng - UVTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy: Trực tiếp phụ trách hoạt động của Văn phòng Đảng ủy và tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp 1.

7. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến - UVTV, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh: Trực tiếp phụ trách hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Đoàn thể.

8. Đồng chí Đinh Khắc An - UVTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế: Trực tiếp chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng Báo Thừa Thiên Huế; Phối hợp phụ trách tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Văn hóa- Xã hội và tham gia phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng ủy.

9. Đồng chí Phạm Nhật Quang - TUV, UVTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Trực tiếp chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phối hợp phụ trách công tác tổ chức cấp ủy và  tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Đảng.

10. Đồng chí Phan Văn Quả - UVTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Giám đốc sở Tư pháp: Trực tiếp chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng sở Tư pháp và phối hợp phụ trách tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Nội chính.

11. Đồng chí Võ Văn Chinh - UVTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Phối hợp phụ trách tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Đoàn thể.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày