TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.291.107
Truy câp hiện tại 1.405
Thông báo hoãn Giải Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt truyền thống Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp mở rộng lần thứ XXV - năm 2020
Ngày cập nhật 08/10/2020

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo đến các tổ chức cơ sở đảng: Tạm hoãn Giải Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt truyền thống Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp mở rộng lần thứ XXV - năm 2020. Đề nghị các đơn vị đã đang ký tham gia thông báo cho đoàn VĐV của đơn vị. Giải sẽ tổ chức lại vào thời điểm phù hợp và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đồng thời yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Uy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai để chủ động đối phó với mưa, lũ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chủ động triển khai công tác ứng phó theo Kế hoạch đã phê duyệt với phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các tin khác
Xem tin theo ngày