TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.259.717
Truy câp hiện tại 17
Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 05/07/2021

Sáng ngày 29/6/2021, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đảng bộ mở rộng để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021. 

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng) gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Nối tiếp chương trình hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình tiếp tục truyền đạt chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị. 

 Đảng ủy xác định, việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy và học tập chuyên đề 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Sau khi học tập, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị viết bài thu hoạch cá nhân về việc học tập Nghị quyết và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu.

 

Duy Phương - VP Đảng ủy VKSND tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày