TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.755.878
Truy câp hiện tại 67
Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày cập nhật 25/06/2020
Đồng chí Ngô Duy Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) dành cho đảng viên mới Khóa I - năm 2020. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Ngô Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Đảng ủy và gần 80 đồng chí đảng viên mới đến từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối.

Lớp học diễn ra trong thời gian 09 ngày từ ngày 24/6 - 03/7/2020, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhân thức, bản lĩnh chính trị cho đảng viên mới, để từ đó tiếp tục xác định rõ mục tiêu, lý tưởng, nhằm xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Cuối khóa học các học viên sẽ được hệ thống, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn ôn tập và viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành thủ tục chuyển đảng chính thức đúng theo quy định.

Hoàng Biên - VPĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày