TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.755.918
Truy câp hiện tại 82
Đảng bộ Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh thi đua lập thành tích hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Ngày cập nhật 31/07/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh, đã tích cực, chủ động lãnh chỉ đạo công tác đổi mới toàn diện các mặt, ra sức thi đua lập thành tích phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

1. Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, bám sát kế hoạch được giao, quan tâm đổi mới nội dung và hình thức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã phối hợp tổ chức thường xuyên nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tuyên truyền giáo dục pháp luật mới, thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Đảng ủy cũng thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, học viên để tuyên truyền, định hướng dư luận; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục niềm tự hào, tư tưởng đổi mới, nói đi đôi với làm và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và học viên.  Qua đó, góp phần nâng cao lập trường chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, học viên nhà trường, giữ vững sự ổn định tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; gương mẫu trong công tác; làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Đảng ủy nhà trường đã lãnh chỉ đạo sâu sát và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, từng đảng viên, cán bộ giảng viên và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo nhà trường và các chi bộ khoa, phòng bám sát các chủ trương Nghị quyết của Đảng ủy, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Giám hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều hoạt động chuyên môn khác theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng được Đảng ủy Nhà trường tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hoạt động thanh tra giáo dục, lấy ý kiến phản hồi của học viên, thao giảng, dự giờ, tổ chức các Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa và cấp trường, rút kinh nghiệm trong giảng dạy được đẩy mạnh.

3. Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo Nhà trường tổ chức triển khai, thực hiện nhiều đề tài khoa học, các Hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa, các buổi tọa đàm, các hoạt động nghiên cứu thực tế cấp khoa, cấp trường diễn ra mạnh mẽ và đạt được những kết quả khá toàn diện, có chất lượng. Hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế của Nhà trường đã phát triển cả về số lượng và chất lượng góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trong Nhà trường.

4. Đảng ủy đẩy mạnh về tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường bằng rất nhiều hình thức: Thông qua các Hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, của các chi bộ khoa, phòng trong Nhà trường, thông qua các bài viết của cán bộ, giảng viên trên các tạp chí, tập san Thông tin và Lý luận của Nhà trường và qua các buổi Hội thảo khoa học của Nhà trường, đưa tin kịp thời lên trang thông tin điện tử của Nhà trường về các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, Đảng ủy quán triệt đến các cán bộ, giảng viên phải thường xuyên bổ sung, cập nhật các thông tin, hoạt động của Đại hội Đảng các cấp để đưa vào bài giảng và các buổi thảo luận để tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại Hội các cấp. Ngoài ra, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo đúng thời gian về việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng đến Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế .

Với sự lãnh chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong công tác chuyên môn và công tác tuyên truyền của Đảng ủy Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh nhằm thi đua lập thành tích hướng đến chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tin tưởng rằng sẽ góp phần quan trong vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp./.

 Một số hình ảnh các hoạt động:

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiên - TUV - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi năm 2020

Trao Giấy chứng nhận cho các đồng chí giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi năm 2020

Đồng chí Trần Duy Phước - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đọc đề dẫn Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh giai đoạn hiện nay”

Hoạt động đi nghiên cứu thực tế của các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH
Các tin khác
Xem tin theo ngày