TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 5.731.440
Truy câp hiện tại 1.058
Hướng dẫn nghiệp vụ
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, quê hương và đất nước: tổ chức đại hội đảng bộ các...
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và...
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2019; nhằm triển khai công tác tuyên...
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ nhằm quán triệt Chỉ thị 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới...
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành...
Thực hiện Công văn số 943-CV/BTGTU, ngày 01/7//2019 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III năm 2019; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên...
BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn...
Thực hiện Công văn số 890-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện quan trọng trong quý II năm 2019”; Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU, ngày 19/4/2019 của...
Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU, ngày 22/3/2019  hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày