TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.169.764
Truy câp hiện tại 1.041
Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 04/06/2020

Sáng ngày 04/6/2020, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối và các đồng chí trong Tổ công tác số 1 chỉ đạo đại hội cơ sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và tạo đà phát triển cho các Khu kinh tế, khu công nghiệp trong giai đoạn mới như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh thông qua việc tăng giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 65%, kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 80%, thu ngân sách chiếm khoảng 35%, nhiều doanh nghiệp như Bia Huế, Scavi, Laguna Lăng cô đóng góp lớn vào ngân sách, giải quyết việc làm tạo thương hiệu du lịch, dịch vụ của tỉnh. 

 

 

Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra giám sát đã góp phần thực hiện kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư rà soát đưa ra khỏi Đảng 01 đảng viên có dầu hiệu vi phạm; thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát đã kỷ luật khai trừ 2 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, khiển trách 01 đảng viên...

Với 08 chỉ tiêu về chuyên môn, 06 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và các giải pháp cụ thể, Đại hội đã đề 04 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là:

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị BQL khu kinh tế, công nghiệp.

2. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp.

3. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

 

 

Trên tinh phát huy dân chủ, thống nhất tập trung cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá VI gồm 09 đồng chí có đủ trí tuệ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và đủ uy tín lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã thông qua; đồng thời lựa chọn bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII.

 

Tổ công tác số 1
Các tin khác
Xem tin theo ngày