TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.455.754
Truy câp hiện tại 275
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ tư
Ngày cập nhật 14/04/2021

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ tư

          Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ tư.

Sáng 14/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiến hành Hội nghị lần thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về tình hình hoạt động của Đảng bộ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và cho ý kiến bổ sung nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Khối.

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy.  

Về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành đã tập trung đánh giá, làm rõ những ưu điểm, những việc làm tốt để phát huy và nhân rộng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục, sửa chữa; trên cơ sở đó tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đảng ủy Khối.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021; thống nhất cao với 07 kết quả đạt được và 04 tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 09 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong quý II, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 với kết quả cao nhất; đồng thời, biểu quyết bổ sung nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Khối.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương tinh thần trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành trong nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các dự thảo; khẳng định tiếp thu nghiêm túc, sớm hoàn thiện và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo từng lĩnh vực được phân công, phát huy vai trò trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý II năm 2021, nhất là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có biến động về nhân sự; tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung rà soát quy chế làm việc của cấp ủy cở sở đảm bảo đúng quy định chức năng nhiệm vụ được giao; quan tâm năm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên tham gia bầu cử Đại biểu quốc Hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo kế hoach đề ra.

Hoàng Biên - VP ĐUK

Các tin khác
Xem tin theo ngày