TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.455.748
Truy câp hiện tại 275
NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC SAU 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 12/05/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động nên đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, doanh nghiệp. Qua chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, đã có 90/90 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch.

Hàng năm, sau khi tiếp nhận chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt chuyên đề cho cán bộ chủ chốt; giao Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch và tham mưu ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức bồi dưỡng, báo cáo các nội dung chuyên đề. Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến Binh Khối xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp mình và cơ sở lồng ghép những nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống của mình. Tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên và người lao động về các nội dung của chuyên đề với tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%. Đồng thời, việc thực hiện các nội dung của chuyên đề cũng chính là cơ sở để kiểm điểm đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của tổ chức đảng.

Bên cạnh các chuẩn mực đạo đức được các đơn vị xây dựng trước đây, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã căn cứ vào tình hình thực tiễn, vào các chuyên đề và quy định của Trung ương để bổ sung vào chuẩn mực đạo đức của đơn vị, doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Định kỳ trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đánh giá kết quả làm theo của tập thể, đảng viên và người đứng đầu; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại kéo dài để xây dựng kế hoạch khắc phục, làm khâu đột phá trong việc học tập và làm theo Bác hàng năm. Hầu hết các cấp ủy trong Khối đã chỉ đạo các tổ chức đảng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình để tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp từ Đảng ủy Khối đến cơ sở đã phát huy vai trò nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng rõ hơn, góp phần đưa lại kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt: năng lực điều hành, hiệu quả quản lý có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu lợi nhuận và thu nhập của người lao động hầu hết các doanh nghiệp đều tăng hàng năm.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo Bác thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, đã xuất hiện nhiều điển hình được biểu dương khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo như: cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính đã đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” “Ngày làm việc tốt” sáng tạo trong công việc, tư vấn giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính về tư pháp, giải đáp pháp luật, ứng dụng các phần mềm quản lý một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, quản lý công việc, sổ tay công vụ điện tử, điều hành, quản lý các website phục vụ cho công tác cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn đổi mới về xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử ở Đảng ủy Sở Thông tin Truyền thông, ủy Ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh..., từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân giản dị, khiêm tốn, trách nhiệm được nhân dân đánh giá cao.

Nhiều phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa sâu rộng như: “Xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”... được nhiều đơn vị triển khai thực hiện, nhất là các đơn vị ở Khối mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tích cực hưởng ứng tham gia.

Các cấp ủy Đảng ở các trường học trong Khối đã thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề; nghiên cứu, biên tập các tài liệu về học tập và làm theo Bác để triển khai trong cán bộ đảng viên và học sinh sinh viên đạt hiệu quả cao.

Các sáng kiến như : “Xây dựng file excel để cảnh báo các mặt hàng có một tên hàng nhưng được sử dụng nhiều mã số hồ sơ khác nhau để khai báo trên tờ khai hải quan đối với các loại hình có thuế” của Cục Hải quan; Đề tàiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giao dịch liên kết của Cục thuế tỉnh; Đề tài “Thiết kế công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh học trong xử lý nước sạch nâng cao chất lượng nước, đảm bảo cấp nước an toàn và ngon” ở Đảng ủy công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019”; mô hình “Một giờ vàng tiết kiệm điện làm theo lời Bác”, hệ thống văn phòng điện tử, xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý hoá đơn và dịch vụ khách hàng” của Đảng ủy Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế; Đảng ủy Công ty TNHH NN MTV QLKT Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hành tiết kiệm điện, nước trong sản xuất bằng việc tiết kiệm chi phí vật tư, nhân công, đổi mới công nghệ đã góp phần giảm giá thành sản phẩm, cắt giảm bớt các khoản chi phí … đã làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng tỷ đồng.; các đơn vị thuộc Khối Ngân hàng, Khối Du lịch… tổ chức các cuộc thi “giao dịch viên giỏi”,“người thợ giỏi”,“đầu bếp giỏi”… Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Chi bộ Cơ quan tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên chào cờ vào ngày thứ hai của tuần đầu trong tháng và tuyên dương dưới cờ, phát động học tập, làm theo Bác từ đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Đảng bộ Khối.

Có thể nói rằng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện NQ TW4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức của cán bộ đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bước chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẻ trong toàn đảng bộ. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Khối 5 năm qua đã tạo động lực thi đua, phát huy kết quả đạt được, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, tăng cường công tác xây dựng Đảng góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Phạm Thanh Bình

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày