TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.456.223
Truy câp hiện tại 422
Thông báo Hội nghị sơ kết 5 năm và nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 11/06/2021

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức:

1. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Thời gian : Vào lúc 8h00 ngày 12/6/2021 (Sáng Thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường Cục thuế tỉnh (số 64 Tố Hữu, Thành phố Huế)

 

2. Mở điểm cầu trực tuyến để Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW triển khai kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

Nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thời gian: vào lúc 14 giờ 00, ngày 12/6/2021 (Chiều Thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường Cục thuế tỉnh (số 64 Tố Hữu, Thành phố Huế)

Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày