TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.455.990
Truy câp hiện tại 364
ĐẢNG BỘ KHỐI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
Ngày cập nhật 12/06/2021

Sáng ngày 12/6/2021, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Thanh Hà, Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế;  đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các cấp uỷ Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối
 
 
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chọn nội dung đăng ký và thực hiện "làm theo" Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động… Nhờ vậy, đã thu hút sự quan tâm và tích cực tham gia học tập, làm theo Bác trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh-sinh viên đang công tác và sinh hoạt tại Đảnh bộ Khối.
Báo cáo kết quả trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội nghị, đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Nguyễn Hữu Tiến nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng bộ Khối Sau 5 năm tiến hành kịp thời, đồng bộ, xuyên suốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đồng thời triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ, sâu sát, hiệu quả; phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; từ việc học tập quán triệt, viết thu hoạch, ký cam kết, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ chuyên đề, tiến hành kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã góp phần khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, các đoàn thể trong tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu.  
 
 
Các cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa, đưa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị trong. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần NQTW4 (khóa XII) trên cả 3 mặt: Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; về công tác tổ chức xây dựng Đảng; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đồng thời chỉ đạo sâu sát, đặc biệt đối với những vấn đề nổi cộm, đều gợi ý để cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, có sự phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc cho cơ sở, như ở Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng, Đảng bộ Trường Đại học Dân lập Phú Xuân Huế, Chi bộ Ban quản lý các Khu công nghiệp, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đảng ủy Công ty Lương thực Bình Trị Thiên, Đảng ủy Liên Đoàn lao động tỉnh... Qua đó, đã góp phần giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác ngày cành đi vào chiều sâu, trong thời hian đến cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của công tác xây dựng đảng, nhất là trong sinh hoạt chi bộ, trong đánh giá chất lượng đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gắn với thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên. Đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo đồng bộ giữa đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; kết hợp với tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, làm theo là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; các Quy định về nêu gương. 
 
 
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động sau khi triển khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và người lao động. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc đăng ký và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng cá nhân bằng những hành động và việc làm cụ thể...
Tại Hội nghị, 01 tập thể, 02 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biểu dương khen thưởng và 13 tập thể, 19 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối biểu dương khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.
Ban Tuyên giáo ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày