TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.455.934
Truy câp hiện tại 348
Hội Cựu chiến binh Khối sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 13/07/2021
Đồng chí Chủ tịch Hội CCB Khối trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội

Thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm 2021, chiều ngày 09/7/2021, Ban Thường vụ Hội CCB Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào cựu chiến binh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá, Bùi Như Ý, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí UVBCH, Ủy Ban Kiểm tra Hội CCB Khối, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch các hội cơ sở.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Khối, đồng chí Lế Đắc Dũng, UVBCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB Khối đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội và phòng trào CCB trong 6 tháng đầu năm và triển khai môt số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù tình hình, diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh Covid – 19 lần thứ tư lây lan nhanh, nguy hiểm đã ảnh hưởng đến các phong trào, hoạt động của Hội. Nhưng với tinh thần gương mẫu tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc  đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm để để tổ chức, đông viên  cán bộ, hội viên Hội CCB Khối tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch hoạt động của Hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Bùi Như Ý cơ bản thống nhất với báo cáo sở kết công tác Hội và phong tráo CCB trong 6 tháng đầu năm của Hội CCB Khối; ghi nhận và biểu dương sự cố gắng khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bênh Covid – 19 và đặc thù của đơn vị, tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức và duy trì hoạt động hội đạt được kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác Hội và phong trào của Hội cựu chiến binh Khối; chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ trong tâm cần phải tích cực triển khai thực hiện trong thời gian tới đạt được kết quả thiết thực hơn.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội CCB Khối và triển khai lấy phiếu giới thiệu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027,

Hội CCB Khối
Các tin khác
Xem tin theo ngày