TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50 và 51 của Bộ Chính trị và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015
Ngày cập nhật 01/04/2016
Chiều ngày 31/3/2016, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên Thanh tra tỉnh Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Chỉ thị 50), Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Chỉ thị 51) và những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.
 
 
 
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên cơ quan Thanh tra tỉnh đã được đồng chí Đặng Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thỉ 50, Chỉ thị 51, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 25/01/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc triển khai công tác bầu cử và Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02 tháng 02 năm 2016 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 so với Luật bầu cử đại biểu QH và Luật bầu cử đại biểu HĐND trước đây.
 
Đồng thời, tại Hội nghị đồng chí Đặng Sỹ đã trình bày những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 50 và Chỉ thị 51, cụ thể:
Về thực hiện Chỉ thị 50, một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ đó là: Theo dõi, chỉ đạo Thanh tra trên địa bàn tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt. Tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Chú trọng công tác xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có. 
Về thực hiện Chỉ thị 51, một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ đó là: chủ trì, hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo luật định; phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.
Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 để lựa chọn bầu người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc Hội, cơ quan quyền lực cao nhất và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, phường – cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
 
Hiếu Sơn - Đảng bộ Thanh tra tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.169.785
Truy câp hiện tại 1.050