TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hướng dẫn nghiệp vụ >> Văn bản
   Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử đấu tranh cách mạng, Người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đã có nhiều người cao...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công và những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho cho cán bộ, đảng viên, học sinh - sinh viên và người lao động...
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 29/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao,...
Đồng chí Tố Hữu - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), người chiến sĩ cộng sản kiên trung, là một trong những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng...
Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và mỗi người dân Việt Nam trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và văn hóa Thăng Long...
Nhằm củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò, sứ mệnh to lớn của Đảng cũng như đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,...
75 năm qua, từ khi Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.259.662
Truy câp hiện tại 1.374