TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tài liệu phục vụ Hội nghị tổ chức quán triệt và triển khai một số văn bản mới
Ngày cập nhật 25/03/2019

Nhằm quán triệt và triển khai kịp thời các nội dung một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giúp cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới vào ngày 27/3/2019

Đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng sử dụng tài liệu sau đây để học tập tại Hội nghị và quán triệt, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.869.506
Truy câp hiện tại 255