TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngày cập nhật 28/03/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU, ngày 22/3/2019  hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, Ban biên tập đăng toàn văn Hướng dẫn, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng sử dụng để triển khai công tác tuyên tuyền trong các cấp bộ đảng và tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

(Vui lòng tải tẹp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.869.652
Truy câp hiện tại 276