TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Nội dung và Đề cương tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
Ngày cập nhật 18/09/2017

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Năm APEC Việt Nam 2017, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ đó, đề cao thành quả dấu ấn của Việt Nam trong năm APEC 2017; hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp; môi trường đầu tư hấp dẫn, chính sách ưu đãi, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạp được sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân theo các nội dung và Đề cương chi tiết sau đây

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.073.573
Truy câp hiện tại 403