TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đề cương Tuyên truyền 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (24/02/1848 - 24-02/2018)
Ngày cập nhật 12/01/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam (TNĐCS)” với đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Trong đó, nêu bật hoàn cảnh và ý nghĩa ra đời của tác phẩm; những tư tưởng cơ bản trong TNĐCS; giá trị thời đại và sự vận dụng TNĐCS vào con đường đi lên CNXH ở nước ta.

BBT xin đăng toàn văn đề cương tuyên truyền:

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
BTG ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.073.576
Truy câp hiện tại 401