TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hướng dẫn nghiệp vụ
Đồng chí Tố Hữu - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), người chiến sĩ cộng sản kiên trung, là một trong những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng...
Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và mỗi người dân Việt Nam trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và văn hóa Thăng Long...
Nhằm củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò, sứ mệnh to lớn của Đảng cũng như đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,...
75 năm qua, từ khi Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất...
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, quê hương và đất nước: tổ chức đại hội đảng bộ các...
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và...
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2019; nhằm triển khai công tác tuyên...
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ nhằm quán triệt Chỉ thị 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.306.925
Truy câp hiện tại 598