TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tư liệu >> Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng - tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Được xếp hạng bảo vật quốc gia (quốc bảo), Di chúc...
Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng nay 21-1-2015, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện...
Tám mươi lăm năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của...
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên nhiều trang sử vẻ vang với những chiến công hiển hách chống xâm lược và ách thống trị của ngoại bang. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất, là cuộc cách mạng vĩ đại, được nhân dân ta tiến hành...
Tiếp tục kế thừa quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp tiếp tục khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan, sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta.
Trong các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta bao giờ cũng đặt công tác tư tưởng, lý luận lên hàng đầu. Công tác tư tưởng, lý luận luôn được coi là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI ghi nhận: “Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng" (1). Bảo đảm đời sống cho người có công không chỉ góp phần ổn định chính trị - xã hội, mà còn tạo điều kiện cho tăng...
Những ngày gần đây, Biển Đông lại dậy sóng với sự ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều học giả trong nước và quốc tế đã đưa ra những bằng chứng lịch sử khẳng định...
Chiều 14/5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 9. Dưới đây là toàn văn Thông báo:
Mỗi dịp tháng tư về, cán bộ chiến sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam lại tề tựu để nhắc nhớ những ký ức không quên của một thời gian khổ ác liệt nhưng vô cùng nghĩa tình. Ra đời năm 1961, đoàn mang nhiều phiên hiệu khác nhau như C260, U25, Đoàn 70 ATK và sau cùng là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 6.169.661
Truy câp hiện tại 1.011