TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 8.020.317
Truy câp hiện tại 115
Giới thiệu cơ quan Đảng uỷ
Ngày cập nhật 02/02/2009

.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

              * Địa chỉ: 01 Tố Hữu, TP. Huế
              * Website: https://danguykhoicqvadn.thuathienhue.gov.vn
              * ĐT: (0234) 3822154, 3822851
              * Fax: (054) 3813

 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, các Chi bộ Liên cơ I, Liên cơ II - tiền thân của Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng tỉnh sau này chính thức được thành lập.

Sau ngày đất nước được giải phóng, Đảng ủy Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 chi bộ Liên cơ I và Liên cơ II. Đến tháng 6 năm 1976, thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập 3 tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Trị Thiên được hợp nhất.

Tháng 3 năm 1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên có Quyết định thành lập 6 Đảng ủy Khối (Dân Đảng, Nội chính, Văn xã, Phân phối lưu thông, Nông nghiệp, Công nghiệp). Đến tháng 01 năm 1988, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên quyết định nhập 06 Đảng bộ khối thành Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Bình Trị Thiên.

Tháng 07 năm 1989, sau khi chia lại địa giới hành chính tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng Thừa Thiên Huế được tái lập theo Quyết định số 13-QĐ/TV, ngày 12/7/1989 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - từ đó đến nay vừa tròn 30 năm. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời lúc bấy giờ được chỉ định có 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 05 đồng chí. Đảng bộ có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1184 đảng viên.

Đến tháng 04 năm 2007, do yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở bàn giao các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ở Đảng bộ Dân Chính Đảng và các tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp khác chuyển về.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), ngày 25/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1658-QĐ/TW về việc giải thể đảng bộ khối cơ quan tỉnh, đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh và thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Việc thành lập thống nhất một Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đánh dấu một mốc son, nối tiếp truyền thống từ các chi bộ Liên cơ đến Đảng bộ Dân Chính Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan… và hiện nay là Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối trong 30 năm qua luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 5.000 đảng viên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày