TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 8.020.358
Truy câp hiện tại 121
Hướng dẫn nghiệp vụ
Đề cương SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng...
Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, mục tiêu,...
Nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trắc...
   Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử đấu tranh cách mạng, Người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đã có nhiều người cao...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công và những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho cho cán bộ, đảng viên, học sinh - sinh viên và người lao động...
Ban Tuyên giáo Đảny ủy Khối hướng dẫn tài liệu tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Các file đính kèm)
Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối kính gửi các cấp ủy cơ sở Đề cương báo cáo Nghị quyết ĐH Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và NQ ĐH Đảng bộ Khối lần thứ VII để tiện triển khai học tập, quán triệt tại đơn vị.
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 29/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày