TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 23/01/2018
Đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết

Thực hiện Kế hoạch 40-KH/ĐUK ngày 30/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 01-KH/ĐUSKHCN ngày 02/01/2018 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 22/1/2017, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị này đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy Sở đã khái quát một số nội dung, nghiên cứu, học tập, quán triệt, trong đó tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, bao gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Kết luận 20-KL/TW, ngày 21/10/2017 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Sau hội nghị, Đảng ủy đã yêu cầu cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết viết thu hoạch cá nhân. tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân.

Đảng bộ Sở KH&CN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.733.148
Truy câp hiện tại 1.142