TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày cập nhật 27/03/2021

Thực hiện Kế hoạch 09-KH/ĐUK, ngày 8/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi nghe Báo cáo sơ kếtđảng viên trong Chi bộ đã tham gia nhiều ý kiến tiếp tục khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ.

Có thể nói, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được mục đích, yêu cầu và kết quả trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và đổi mới phong cách công tác, nâng cao đạo đức công vụ góp phần tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng dân chủ, sâu sát, hiệu quả; phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, các đoàn thể trong tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của đảng các cấp; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, cơ quan, đoàn thể, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều kết quả. Nội bộ đoàn kết thống nhất, có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao trong chủ trương và hành động. Chi bộ thực sự có bước trưởng thành và phát triển mới, các hoạt động đã đi vào nề nếp, có chất lượng và hiệu quả, động viên được cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Vai trò, vị thế của Chi bộ được nâng lên, 5 năm liền Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu (2016-2020), các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp ghi nhận, khen thưởng. Trong 5 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy vinh dự được tặng 01 Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ, 01 Cờ Thi đua xuất sắc của Ban Nội chính Trung ương; 02 Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương, 01 Cờ thi đua và 04 Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều cá nhân được khen cao.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện, chỉ rõ nguyên nhân, nêu biện pháp khắc phục và thống nhất đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới.

Tại Hội nghị, Chi bộ đã thống nhất bình xét, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.                                   

Bảo Hoàng- Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.733.077
Truy câp hiện tại 1.129