TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hướng dẫn tuyên truyền quý IV năm 2019
Ngày cập nhật 14/11/2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2019; nhằm triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sao gởi đến cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng toàn văn 02 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành để triển khai công tác tuyên tuyền trong các cấp bộ đảng và tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới như sau:

1. Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 22/10//2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019);

2. Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 08/11/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019) và 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế (10/3/1990 – 10/3/2020).

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
BTG ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 8.020.370
Truy câp hiện tại 121