TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
Ngày cập nhật 05/06/2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, quê hương và đất nước: tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020); 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng. Đây cũng là năm tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là dịch bệnh COVID-19 bùng phát toàn cầu. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen; trên cơ sở Kế hoạch 154-KH/TU, ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; Ban Biên tập đăng toàn văn Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 để các cấp ủy Đảng triển khai trong toàn đơn vị.

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 8.020.289
Truy câp hiện tại 111