TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu
Ngày cập nhật 06/10/2020

Đồng chí Tố Hữu - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), người chiến sĩ cộng sản kiên trung, là một trong những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế và của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ cách mạng lớn của đất nước thế kỷ XX. Ngày 04/10/2020 là ngày kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 6059-CV/VPTW, ngày 03/3/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu”, Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW, ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Hướng dẫn tuyên tuyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”; căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm như sau:

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tố Hữu và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước; góp phần phát huy sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau kỷ niệm với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện và nhiệm vụ chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; tạo động lực to lớn thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những tháng đầu, năm đầu.

3. Nội dung tuyên truyền: 

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.863.355
Truy câp hiện tại 34