TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
Ngày cập nhật 08/01/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 29/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đăng tải toàn văn nội dung hướng dẫn, đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng sử dụng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong toàn cơ quan, đơn vị.

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.733.052
Truy câp hiện tại 1.115