TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
ĐỀ CƯƠNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2021
Ngày cập nhật 13/05/2021

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công và những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho cho cán bộ, đảng viên, học sinh - sinh viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện Kế hoạch 12-KH/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và sao gởi Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như sau: 

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
BTG ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.733.074
Truy câp hiện tại 1.129